Elizabet Svarstad
kalender Compagnie Contours PhD biografi ballettskole english

PhD

Elizabeth Svarstad er doktorgradsstipendiat ved Norges Teknisk og naturvitenskapelige universitet, Institutt for musikk, dansevitenskap med prosjektet Dans i Norge 1770–1850. Fra sosial dannelsesarena til kunstnerisk uttrykk. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og er del av det tverrfaglige forskningsprosjektet pArts, Performing arts between dilettantism and professionalism. Music, Theater and dance in the Norwegian pubilc sphere 1770–1850.


Våren 2015 hadde Elizabeth Svarstad forskningsopphold ved Université Sorbonne, Paris.

NTNU,Elizabeth Svarstad
pArts